Kamer van koophandel

De webshop, collectebonnenkatwijk.nl, is bij de kamer van koophandel bekend onder nummer 41167746.